Stanovy Občanského sdružení Mitsubishi-JC-Klub o.s.

založeného na základě $ 6 zákona 83/1990 Sb. a následných pozměňovacích zákonů o sdružování občanů

 

Článek I.
Název a sídlo, působnost a charakter sdružení 

a)     název sdružení je Mitsubishi-JC-Klub o.s.(dále jen sdružení)

b)     sídlem sdružení je adresa:

       J.Š.Baara 43
       370 01, České Budějovice

c)      sdružení působí na celém území České republiky , sdružení se nečlení na organizační jednotky – celé sdružení je místně příslušnou organizační jednotkou

d)     charakter sdružení – sdružení je občanské sdružení založené podle zákona č. 83/199 Sb. V němž se sdružují příznivci automobilů zn. Mitsubishi k poskytování obecně prospěšných činností v oblasti motorismu a k dalším aktivitám ve smyslu občanské společnosti.

 

Článek II:
Vymezení postavení sdružení

Sdružení je právnickou osobou. Vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahu. Odpovídá svým majetkem za nesplnění svých povinností.

 

Článek III.
Cíle činnosti sdružení

Cíle sdružení jsou:

a)     vzájemná pomoc při udržování technických stavů vozidel členů sdružení

b)     vzájemná pomoc při opravách, renovacích a úpravách vozidel vycházejících ze silničního zákona

c)      podpora sportovních aktivit členů sdružení v rámci motoristických soutěží

d)     poskytování technických informací o značce vozidla ostatní motoristické veřejnosti a případná pomoc v rámci možností sdružení

e)     Všeobecné informování a propagace značky Mitsubishi, osvětová činnost

f)        pořádání tématických srazů příznivců značky Mitsubishi i pro nečleny sdružení

g)     poskytnout členům sdružení výhody mu poskytované třetími stranami jako slevy na opravy v renomovaných autoservisech, slevy na náhradní díly, doplňky atd.

h)      Spolupráce s dalšími organizacemi a sdruženími za účelem všeobecného podvědomí o silniční dopravě a technických vědomostí při údržbě motorových vozidel

 
Článek IV.
Forma činnosti sdružení

a)     náplň činnosti bude odpovídat cílům sdružení

b)     hlavní formou dosahování cílů sdružení je poskytování obecně prospěšných informací o značce Mitsubishi, informace o bezpečnosti motorismu a sdružování všech příznivců motorismu zejména:

- podpora značky Mitsubishi v široké veřejnosti

- informování o novinkách, nových trendech v motorismu formou bulletinu ve spolupráci s hlavním importérem Mitsubishi Praha s.r.o.